تبلیغات
تعمیر و نصب پکیج تبریز - عیب یابی و معنی کدهای خطای انواع پکیج دیواری
packageinstall

عیب یابی و معنی کدهای خطای انواع پکیج دیواری

   

مصرف کنندگان پکیج ممکن است در طول زمان با خطاهایی مواجه شوند که در اثر عوامل درونی یا بیرونی برای دستگاهشان به وجود آمده باشد و طبیعتاً با کد خطای پکیج آشنایی نداشته باشند، هر چند قویا توصیه میشود در هر صورت نسبت به رفع عیب پکیج خود از یک تعمیر کار پکیج مجرب کمک بگیرید ولی جهت آشنایی تعدادی از کد خطاهای پکیج دیواری در ادامه مطلب اشاره می‌شود، هر چند کدهای خطا گاها در برندهای مختلف متفاوت هستند ولی در اکثر موارد مشترک میباشد، انواع کد خطای پکیج دیواری را در ادامه مطلب بخوانید :


در زیر فهرستی از ارورهایی که در برخی از رایجترین انواع پکیج ها یعنی مارک های مختلف پکیج ها بوجود می آیند و معنی این ارورها و خطاهای پکیج ها آورده می شوند.
کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد       
کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله
کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال(گونش صنعت)
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد
کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت(گونش صنعت)
کد:(E0)=خطای سنسور ورودی
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد:(E7)= دمای بیش از حد
کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچیA(گونش صنعت)
کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال(کلاس.جینوس.ماتیس)
کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد
کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ

کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد       

کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.

کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله

 

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال

کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد

کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.

کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

 

کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

کد:(E0)=خطای سنسور ورودی

کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا

کد:(E7)= دمای بیش از حد

 

کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچیA

کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.

 

کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال(کلاس.جینوس.ماتیس)

کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد

کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله
ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

 

پکیج دیواری بوتان مدل سی وی cv دارای نمایشگری است که ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv را نمایش می دهد. ترکیب این کدها از بین اعداد و حروف است.

 

 

شرح ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

کد E1

نبود شعله، قطع گاز

شعله تشکیل نشده است یا گاز ورودی به پکیج دیواری قطع است.

 

E2

فعال شدن کلید حرارتی مبدل، قطع ارتباط آن با برد

کلید حرارتی مبدل فعال شده است یا مسیر ارتباط کلید حرارتی قطع شده است.

 

E3

رفع نشدن مشگل دودکش، کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه

مشگل در سیستم تهویه پکیج می باشد یا کلید ایمنی فشار دود دچار مشگل شده یا مسیر دود کش ایراد دارد.

 

E4

خطا مدولاتور شیر گاز

شیر برقی گاز پکیج دیواری دارای سه قسمت است که این ارور برای بروز مشگل در مدولاتور شیر گاز می باشد.

 

E5

اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش

سنسور NTC مدار گرمایش ایراد پیدا کرده است.

 

E6

اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی

سنسور NTC حرارتی مدار آب گرم مصرفی دچار مشگل است.

 

E7

وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن

 

E8

اشکال در حسگر دمای محیط خارجی

سنسور حرارتی دمای محیط خارجی با مشگل رو به رو شده است.

 

E9

دمای آب مدار گرمایش بیش از ۹۵ درجه می باشد.

 

E13

اشکال نرم افزاری برد

سیستم نرم افزاری برد با مشگل رو به رو شده است.

 

E15

وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود

 

E17

فعال شدن ترموستات دود

ترموستات دود عمل میکند یا یکسره شده است.

 

E25

یخ زدن مبدل اصلی

آب موجود در مبدل حرارتی اصلی دچار یخ زدگی شده است.

 

E27

اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم

فشار سیستم زیاد شده است و سیستم ایمنی آن عمل می کند.

 

E29

اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز

سیم برق شیر گاز برقی پکیج قطع شده است.

 

E99

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

 

در ضمن یادآور می شوم که کدخطاها و در واقع معنی ارورهای هر پکیج/شوفاژ دیواری باید در دفترچه راهنمای آن موجود باشد که با مراجعه به آن می توانید علت عیب و ارور پکیج را مشاهده کرده و درصورتیکه بتوانید خود نسبت به رفع آن عیب اقدام کرده و یا از مراکز سرویس پکیچ/تعمیرکار خبره کمک بگیرید.برچسب ها: کد خطای پکیج دیواری ، عیب یابی پکیج دیواری ، ارور پکیج دیواری ، روشن نشدن پکیج ، تعمیر پکیج ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر